* Onder official wordt verstaan: wedstrijdsecretaris, tijdopnemer, afgevaardigde voor de scheidsrechters, clubafgevaardigde, grensrechter, coach (=trainer/hulptrainer), verzorger (niet scheidsrechter).

** Herhaling: drie jaar vanaf de datum waarop de feiten zich voordeden (enkel voor een nieuwe inbreuk van dezelfde categorie) (zie opmerking 6 in de Tabel van de Automatische Sancties)

 

Opmerkingen:

1. Als een voorwaardelijke sanctie (+boete) effectief wordt, is bovenstaande boeteregeling ook van toepassing.

2. Bovenstaande boeteregeling is van toepassing op de Belgische competitie- en bekerwedstrijden, alsook binnen- en buitenlandse toernooien (zie opmerking 9 in de Tabel van de Automatische sancties).

3. Boetes ten gevolge van het niet naleven van een sanctie zijn voor de rekening van de coach/official.

4. Als een coach de schorsing van 1 speeldag na het oplopen van 3 gele kaarten niet naleeft, betaalt hij/zij zelf de administratieve boete van 100 euro. Coaches zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun aantal gele kaarten (zie opmerking 14 in de Tabel van de Automatische Sancties)