1. Heb eerbied voor je tegenstrever.

  2. Wees voorkomend voor de leden van je club en eerbiedig hun persoonlijke opvattingen.

  3. Wees beleefd tegenover de bondsleiders, de scheidsrechters, de juryleden en je clubbestuur.

  4. Verwaarloos nooit je studies want zij bepalen je verder leven.

  5. Vergeet niet dat sportbeoefening een vermaak moet zijn wil het een bron van vreugde en gezondheid blijven.

  6. Gehoorzaam steeds je trainer en concentreer je tijdens je trainingen en wedstrijden.

  7. Onthou dat “de wil om te winnen” een eerste vereiste is omdat boven het materiële steeds de geest primeert.

  8. Het is een eer de kleuren van je club, je stad of je land te mogen verdedigen in een wedstrijd. Toon u die eer waardig door een correcte houding, een verzorgde taal en een nette sportkleding.

  9. Heb je moeilijkheden in je club of elders, bespreek die dan onmiddellijk met een bestuurslid. Je zult steeds aanhoord en ook steeds geholpen worden.

  10. Lid van KAZSc zijn betekent bereid te zijn een goede zaak te dienen, zich te wijden aan een taak en fair te kampen volgens de regels van het spel.

 

 

                                                                                           Maurice Blitz (1891-1975)

                                                                                                Erevoorzitter KAZSc