Aanspreek Punt Integriteit

Binnen het kader van “Ethisch Verantwoord Sporten” (EVS) vinden wij het als club en als waterpoloafdeling belangrijk om bewust een ethisch sportklimaat na te streven. We hebben het dan over fair play, sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie), maar in deze aankondiging specifiek over de individuele of persoonlijke integriteit. Helaas moeten we via de media vaststellen dat zich in sportmiddens af en toe problemen voordoen op fysiek, psychisch en seksueel gebied in de relaties tussen sporters en hun begeleiders. Uiteraard hopen (en denken?) we dat het ons niet zal of kan overkomen, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Onze tussenpersonen kan je vinden in volgende pdf: API

Om mogelijke misverstanden en foute verwachtingen bij clubleden te voorkomen hebben wij gedragscodes opgesteld voor bestuurders, begeleiders en sporters zelf. Deze gedragscodes maken deel uit van het intern reglement van de club. Alle leden, inclusief bestuurders en leden van de comités worden verondersteld deze regels te kennen en zich daaraan te houden.