Intern reglement

De werking van en het samenleven in de vereniging worden geregeld door de statuten van de vereniging en door dit intern reglement. Door het feit van hun inschrijving verbinden de leden zich ertoe dit reglement na te leven. Inbreuk op deze regel kan een sanctie tot gevolg hebben.

Hier kan je het volledige intern reglement terugvinden: Intern reglement