Privacyverklaring Antwerpse Waterpolo

Algemeen

Antwerpse Waterpolo hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Antwerpse Waterpolo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Onze GDPR verklaring kan je vinden in volgend document: GDPR-verklaring