Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën. Voor jou werken we aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat betekent proper water in stadskernen, waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is. Maar ook een duurzame omgang met regenwater, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.

Niet alleen fauna en flora, ook mensen vinden opnieuw hun weg naar onze Vlaamse waterlopen. Stromend water trekt de aandacht. En nu het weer proper is en vol leven, is ontspannen en sporten langs of op het water bijzonder in trek. Ook wonen met zicht op water zit duidelijk in de lift. Voor veel collega's is dat positieve effect op onze omgeving één van de belangrijkste redenen om voor Aquafin als werkgever te kiezen.

 


Aquafin kreeg in 1990 van het Vlaamse Gewest de opdracht om de achterstand op het gebied van huishoudelijke waterzuivering weg te werken. In 1990 werd amper 30% van het rioolwater gezuiverd. Ondertussen is dat 86%!

Om de waterkwaliteit te bereiken die de Europese richtlijn Water stelt, moet wel nog in een hoog tempo verder geïnvesteerd worden. Door het gewest, maar vooral door de Vlaamse steden en gemeenten. De tijdsdruk en de beperkte beschikbare budgetten vormen grote uitdagingen, die we moeten aanpakken vanuit een duidelijke toekomstvisie

Meer info vindt je op de website: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren