Beste clubleden,

Bij de start van een nieuw seizoen dienen ook een aantal formele zaken geregeld.

Ondanks allerlei inkomsten via subsidies, sponsors en activiteiten, kan onze werking niet zonder de broodnodige lidgelden.
Daarom vragen we u om zo snel mogelijk de lidgelden te betalen. U krijgt een persoonlijke mail (per categorie) normaal gezien vóór 10 augustus 2022.

Mocht u door omstandigheden deze mail niet ontvangen, neem dan contact op met waterpolo.secretaris@kazsc.be of betaal spontaan op onderstaande rekening uw lidgeld vóór 1 september 2022Wie dit niet doet wordt geschrapt als lid zowel van de club als van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF/Assist) waardoor er niet meer kan en mag getraind en gespeeld worden, vooral omdat het lid dan niet meer verzekerd is.

Nieuwe leden krijgen individueel een mail na officiële inschrijving. Helaas gebeurt het vaak dat bij een eerste mail-contactname, de mail van de secretaris in je SPAM-folder terecht komt. Kijk altijd eerst eens na aub.

Het betalen van het lidgeld betekent:

 • Dat je akkoord gaat met ons huishoudelijk reglement;
 • Dat je akkoord gaat met onze privacyverklaring (in het kader van GDPR)
 • Dat je de weet wie onze API’s zijn (AanspreekPunt Integriteit)

Deze drie documenten zijn te vinden op: Huishoudelijk reglementGDPRAPI

Enkele aandachtspunten die van belang zijn om toekomstige discussies hierover te vermijden:

 • Boeteregeling: regelmatig dient de club omwille van wangedrag van leden/ploegen boetes aan de bondsinstanties te betalen. Deze zullen voortaan worden teruggevorderd van betrokkene(n), zowel individueel als in ploegverband. Deze boeteregeling is terug te vinden op onze website.
 • Sommige ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor het betalen van lidgelden bij een sportclub. De club moet dan wel een officieel formulier invullen en ondertekenen als bewijs dat je lid bent van onze club. Dit éénvormig formulier voor alle ziekenfondsen wordt automatisch bezorgd voor eind oktober, uiteraard enkel als je betaald hebt.

Nog enkele opmerkingen:

 • Families met meerdere kinderen (t.e.m. U19) krijgen vermindering: het tweede kind krijgt een korting van € 15,00, het derde, vierde enz. betaalt telkens € 25,00 minder.
 • We rekenen er op dat iedereen zo snel mogelijk vóór 1 september zijn/haar lidgeld online betaald heeft op de rekening van Waterpolo Antwerpse die bij de facturatie steekt. Vertraging of niet betalen betekent niet meer spelen, een verwittigd mens is er … waard!
 • In het lidgeld is de verzekeringspremie voor sportongevallen bij verzekeraar Arena inbegrepen, die wordt afgesloten via de Vlaamse Zwemfederatie.
 • Het lidmaatschap geeft recht op zwemles of training volgens het afgesproken trainingsrooster.
 • Het lidmaatschap kan uitsluitend tijdens de officiële transfer periode van 15 mei tot 15 juni beëindigd worden. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren volgens de door de VZF opgelegde procedure.
 • Men dient zich te houden aan de reglementen die gelden voor het bezoek aan de Antwerpse zwembaden.
 • Twijfel je aan je categorie of korting, heb je nog andere vragen neem dan even contact op met onze secretaris via waterpolo.secretaris@kazsc.be