Voortaan gelden in ons land nieuwe regels rond testen en quarantaine. Daarmee willen de ministers van Volksgezondheid de druk op de testcentra en de impact op de economie beperken nu de omikronvariant oprukt.
Ben je niet meer mee wanneer je nu precies getest moet worden en hoelang de quarantaine- of isolatieperiode is?

Bekijk hieronder welke stappen je moet volgen als je een hoogrisicocontact hebt, symptomen krijgt of een positieve zelftest aflegt.

Beste spelers, sympathisanten en waterpolo-vrienden,

Zoals velen onder jullie weten is gisteren de veiligheidsraad weer bijeengekomen en zijn hier dus ook nieuwe maatregelen uit de bus gekomen helaas. Maar gelukkig mogen wij nog alles laten doorgaan onder volgende regels:

1. Brede mondmaskerplicht: Iedereen draagt ten allen tijden een MOND-EN NEUSMASKERS (dus wanneer je het gebouw binnenkomt, rondwandelt, naar de bar gaat, etc.) Als je neerzit, en je wilt je drank nuttigen of iets eten, mag je uiteraard je masker even af zetten. Deze mondmaskerplicht geldt voor iedereen vanaf 10 jaar.

2. Veilige afstand: De afstand van 1,5m hoort altijd bewaart te worden. Tooghangen en een gezellig babbeltje doen met de barman/vrouw zit er dus voorlopig niet in.

3. CST+: Probeer steeds je QR-code bij te hebben. Vanaf 50 bezoekers zijn wij als club verplicht dit te vragen. Spijtig genoeg kunnen wij niet exact zeggen wanneer dat dat zal zijn. Dus better safe than sorry!


Wat te doen als je vermoedt dat je covid-19 hebt of positief test:
Verplicht: melden aan waterpolo.voorzitter@kazsc.be en waterpolo.secretaris@kazsc.be


Vermoeden van besmetting:
1. Een lid meldt dat hij/zij getest moet worden op COVID-19
2. Het betreffende lid mag niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden tot hij/zij een negatieve test kan voorleggen.
3. De trainingsbubbel waar het betrokken lid deel van uitmaakt kan gewoon verder blijven trainen zonder beperkingen alsook deelnemen aan wedstrijden..
4. Elk lid van het niet betrokken team heeft de vrije keuze om deel te nemen aan trainingen of ervoor te kiezen zijn trainingen te staken.
5. Wanneer blijkt dat het testresultaat negatief is, heeft het lid opnieuw de toestemming om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Wanneer het testresultaat positief is, zie ‘vaststelling besmetting’ .
Let op!: Vanaf nu ben je verplicht 2 negatieve testen voor te leggen.


Vaststelling van besmetting:
1. Een lid heeft gemeld dat hij/zij positief heeft getest op COVID-19.
2. Het betreffende lid mag niet meer deelnemen aan trainingen totdat hij/zij toestemming krijgt van zijn arts om zijn quarantaine periode te beëindigen (voor de club geldt een minimale termijn van 14 dagen) of na een negatieve COVID-test.
Let op!: Hoe lang je in quarantaine moet hangt af van je persoonlijke situatie (gevaccineerd of niet gevaccineerd). Je moet vanaf nu ook 2 TESTEN voorleggen.
Wij vragen aan iedereen om elkaar te helpen en een hart onder de riem te steken, het is niet voor iedereen even gemakkelijk in zo’n periodes. Als club moeten we sterk staan als 1 front en dit kan enkel wanneer we elkaar helpen, dus wees eerlijk, luister naar het advies van je arts, gebruik je gezond verstand en als je je toch niet zo goed voelt, neem dan het zekere voor het onzekere.

Met heel veel sportieve groetjes,
Het waterpolocommitée

Beste speler, supporter, ouder, sympathisant 

Vanaf vrijdag 15 oktober is het verplicht een Covid Safe Ticket ter beschikking te hebben (of negatieve PCR-test) bij het betreden van sportinfrastructuur (lees zwembaden) in Wallonië.

We vragen alle clubs, spelers, scheidsrechters, officials en toeschouwers om de richtlijnen van de overheid en de plaatselijke zwembaduitbater ten alle tijden na te leven.

Hou hier rekening mee! Geen bewijs van deze documenten, zal helaas niet deelnemen worden...


Veel succes met de wedstrijden alvast!

En laten we covid buiten onze geliefde sport proberen houden zodat we met zen allen kunnen genieten!

 

De officiële communcatie van de Belgische zwembond kan je vinden via onderstaande link:

https://www.waterpolo-online.com/update-communicatie-clubs-wp-seizoen-2020-2021/ 

 
Op advies van de Nationale Sportcommissie Waterpolo en volgend op een aantal digitale overlegmomenten met de waterpoloclubs heeft het Bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Zwembond op dinsdag 2 februari 2021 beslist om een definitief punt te zetten achter alle nationale competities en Belgische WP-kampioenschappen in alle leeftijdscategorieën en afdelingen van het waterpoloseizoen 2020-2021.

Gelet op de moeilijke beschikbaarheid van zwembaden en het gebrek aan normale sportieve trainings- en voorbereidingsmogelijkheden, is het niet meer opportuun en haalbaar om nog officiële nationale waterpolocompetities op een gelijkwaardige manier voor te bereiden en te organiseren.

Van zodra de COVID19-maatregelen dit zouden toelaten, raadt de KBZB echter wel aan om in vriendschappelijk verband en in onderlinge afspraak tussen waterpoloclubs nog waterpolowedstrijden en -tornooien te organiseren, teneinde betrokkenheid bij de clubs en in de waterpolosport te behouden.

Tenslotte werd beslist dat de inschrijvingsgelden voor het waterpoloseizoen 2020-2021, die reeds door het merendeel van de clubs betaald werden, zullen overgedragen worden naar het volgende waterpoloseizoen 2021-2022 (idem dito voor de provisies van de scheidsrechterskosten).

We zijn niettemin hoopvol dat we vanaf 1 juni 2021 kunnen aanvangen met de normale voorbereidingen van het volgende waterpoloseizoen 2021-2022.

                                                                                                                 

Daniël MOTTON, Voorzitter KBZB.                                  

Denis LEEMANS, Voorzitter Nationale SCWP.  

De officiële communcatie van de Belgische zwembond kan je vinden via onderstaande link:

https://www.belswim.be/nl/nieuws/bericht-covid19-nationaal-wp-seizoen-2020-2021

 

Op donderdag 17 december 2020 werd er op initiatief van de Sportcommissie Waterpolo via videoconferentie een overleg gehouden, waarop alle clubs vertegenwoordigd waren die vooraf via een bevraging hun standpunten over het eventuele vervolg van de competitie hadden kenbaar gemaakt. Gelet op de huidige toestand en op de onzekere evolutie van de COVID-19 pandemie, werd uiteindelijk slechts de beslissing genomen om elkaar tijdens de 2e helft van de maand januari terug te zien om de verdere gang van zaken te overwegen. In elk geval wenst de SCWP aan alle waterpoloclubs te verzekeren dat er op hen geen enkele druk zal uitgeoefend worden. De keuze om deel te nemen aan een eventuele vervolg-competitie zal volledig overgelaten worden aan de vrije beslissing van elke club afzonderlijk. In geval van niet-deelname, zullen er geen forfaits, boetes of degradaties opgelegd worden.

Het blijft de intentie van de SCWP om nog een competitie te kunnen organiseren. Teneinde dit op een gelijkwaardige manier te doen, moet elke club beschikken over een identieke voorbereidingsperiode (beschikbaarheid van zwembaden). Op dit vlak hebben echter de lokale autoriteiten het laatste woord, aangezien zij finaal beslissen over de al dan niet heropening van deze zwembaden.

Daarnaast besliste het Bestuursorgaan van de KBZB tijdens haar zitting van 15 december 2020 om uitzonderlijk geen deelnamerechten per individuele speler aan de clubs te factureren met betrekking tot het waterpoloseizoen 2020-2021. Wat betreft de reglementaire boetes voor tekort aan vereiste scheidsrechters (seizoen 2020-2021), zal de helft van deze boetes aangerekend worden op het moment waarop men voorziet om de kampioenschappen te heropstarten (begin februari 2021). 

                                                                                                                   

Daniël MOTTON, Voorzitter KBZB.                                  

Denis LEEMANS, Voorzitter Nationale SCWP.  

De officiële communcatie van de Belgische zwembond kan je vinden via onderstaande link:

https://www.belswim.be/nl/nieuws/nieuwe-update-covid19-nationale-kampioenschappen-2020

Tijdens een spoedvergadering op zaterdag 24 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Zwembond enkele bijgewerkte en/of nieuwe beslissingen en maatregelen genomen over de diverse Belgische Kampioenschappen van het jaar 2020, volgend op de recente bepalingen en besluiten van het Overlegcomité en de Franstalige Gemeenschap van België.

WATERPOLO

  • opschorting van alle nationale waterpolocompetities van het lopende seizoen 2020-2021 tot 31 december 2020, met inbegrip van de leeftijdscategorieën U11 en U13.
  • de Raad van Bestuur zal aan de Nationale Sportcommissie Waterpolo vragen om alternatieve scenario's en formules uit te werken met het oog op een mogelijke veilige hervatting in januari 2021.

De officiële communcatie van de Belgische zwembond kan je vinden via onderstaande link:

https://www.belswim.be/nl/nieuws/update-covid19-nationale-kampioenschappen-2020

Tijdens een spoedvergadering op maandag 12 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Zwembond tot nader order de volgende beslissingen en maatregelen genomen over de diverse Belgische Kampioenschappen van het jaar 2020, volgend op de recente bepalingen opgelegd voor contactsporten en indoor-sportactiviteiten in Vlaanderen (code oranje).

WATERPOLO

  • opschorting van alle nationale waterpolocompetities van het lopende seizoen 2020-2021 tot en met zondag 08 november, met uitzondering van de leeftijdscategorieën U11 en U13 (geboren in 2008 en later).
  • annulatie van de bekerfinales (seizoen 2019-2020) op 11 november 2020 te La Louvière.
  • opschorting van alle collectieve trainingen van de nationale waterpoloploegen tot en met zondag 08 november.

Hieronder zijn enkele zeer nuttige links die je kan raadplegen om meer informatie te winnen over het COVID-19 virus.

Indien je nog andere vragen hebt mag je onze secretaris zeker altijd een emailtje sturen: secretaris@kazsc-waterpolo.be 

Covid-19

Alle kompetities, bij alle leeftijdscategorieën, zijn stopgezet, zonder een definitief eindresultaat.

Verdere informatie/updates zullen door onze secretaris, via mailing, naar alle leden uitgestuurd worden!

Mail 15 maart 2020.

Brief van de voorzitter (RVB 20 maart 2020).

Open brief WPC (13 april 2020).

Sponsors

 

© 2020, website powered by Twizzit.com