KORTEKSO is een ICT-consultancy bedrijf uit Antwerpen en staat voor jarenlange ervaring en kennis in ICT. De missie van KORTEKSO is praktisch, concreet en betrouwbaar te adviseren en te werken op de bestaande strategische missie van de bedrijven en de gedefinieerde strategische (ICT) doelstellingen van haar klanten. Kwaliteit en continuïteit in onze geleverde diensten is onze eerste bekommernis.

We besteden veel aandacht en tijd aan de formulering/begrijpen van de opdracht. Centraal staat de uitdaging van de klant. Gelet dat het onze bedoeling is het probleem aan te pakken aan de bron is de diagnose aan de hand van de beschikbare informatie immens belangrijk. Niet het bestrijden van de symptomen maar de aanpak van het echte probleem zal het te verwachten resultaat en het latere succes bepalen.


We adviseren klanten in verschillende expertisegebieden:

  • Algemeen ICT Consultant
  • IT Service (Delivery) Management
  • Programma management
  • Interim-management
  • Begeleiden van ICT-outsourcing trajecten (Due Diligence & Assessments)
  • Ondersteuning bij proposals & contract management
  • Transitie & transformatie
  • OLA/SLA-ondersteuning/onderhandelingen
  • Opstellen/beheren Service Catalogus
  • Information Security/awareness consultancy